»

Systemy magazynowe Infostar

Infostar od 1989 roku rozwija systemy magazynowe. Obecnie system magazynowy to kompleks kilkunastu programów i serwerów zapewniający kompleksową obsługę firmy. Największa baza danych obsługiwana przez system ma 9 milionów(4.5 mln bieżących) dokumentów magazynowych zawierających łącznie 58 milionów pozycji. Mimo tak wielkiej ilości danych z programem pracuje się w czasie rzeczywistym bez zauważalnych opóźnień. Ogromna ilość parametrów pozwala kształtować i dostosować oprogramowanie do specyficznych potrzeb klientów. Infostar na bieżąco wprowadza modyfikacje i najnowsze technologie dostosowując system do zmian przepisów oraz nowych systemów komputerowych. System to nie tylko program magazynowy, ale kompleksowy, hybrydowy system obsługi firmy handlowej.


Kompleksowa obsługa firmy to kilkanaście programów pracujących na wielu platformach. W skład systemy wchodzi między innymiProgram magazynowy Remscan

Remscan to podstawowy program magazynowy. Stanowi on główną część oprogramowania i wszystkie pozostałe programy współpracują / wykorzystują funkcjonalność Remscana. W najbliższej przyszłości Remscan zostanie zastąpiony programem CsScan napisanym w najnowocześniejszej technologii informatycznej. Już obecnie bardzo dużo procedur CsScana jest dostępna bezpośrednio z poziomu Remscana bez konieczności przełączania się między programami

Najważniejsze cechy programu:

Zobacz więcej »
 • obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych, możliwość tworzenia nowych własnych
 • rozdzielone lub wspólne dokumenty magazynowe i handlowych,
 • dokumenty wydania towaru DS,
 • zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ,
 • rozbudowany system zamówień, łączenie, dzielenie, rozdzielanie automatyczne,
 • kartoteka klientów obejmująca także informacje typu CRM,
 • System kategorii cenowch - możliwość przypisywania cenników do poszczególnych klientów lub grup klientów,
 • obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, zaliczek pracowników na zakup,
 • obsługa kasy z ewidencją operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony),
 • automatyczne rozlicznie rachunków bankowych na podstawie plików z banków,
 • obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików jak również online z wybranymi bankami,
 • kontrola poprawności kont bankowych i ich rejestracja w MF,
 • generacja plików wymiany do najważniejszych programów finansowo księgowych
 • ewidencja rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty,
 • współpraca z urządzeniami zewnętrznymi (kasami fiskalnymi, drukarkami fiskalnymi, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych),
 • edytor wydruków, możliwość wydruków dodatkowych dokumentów,
 • Automatyczne wysyłanie faktur w formacie PDF pocztą elektroniczną,
 • definiowanie własnego układu tabelek, osobno dla każdego użytkownika,
 • zaawansowana obsługa zamówień, akceptowanie li korygowanie przez branżystę
 • możliwość zdefiniowania wielu dostawców asortymentu z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem (każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu jego zestaw indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy),
 • dodatkowe terminy płatności w zależności od zadłużenia,
 • ceny specjalne ograniczone czasowo,
 • obsługa zamienników produktów,
 • obsługa oddziałów firmy, 36 filii, 36 magazynów z możliwością rozszerzenia,
 • osobne raporty kasowe na każdego użytkownika,

Program magazynowy CsScan

CsScan to dodatkowy program do Remscana. W najbliższej przyszłości zastąpi Remscan-a. Głównym zadaniem programu jest dostarczanie zestawień i raportów. Zawiera również część narzędziową i rozszerzoną obsługę słowników. Raporty mają innowacyjny system tworzenia filtrów oraz nowy generator wydruków.

Najważniejsze cechy programu:

Zobacz więcej »
 • raporty dokumentów, stanów itp. z możliwością zapisu w formacie PDF i Excel
 • odsetki, noty odsetkowe,
 • koszt kredytu
 • zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ,
 • rozbudowany system zamówień, łączenie, dzielenie, rozdzielanie automatyczne,
 • rozbudowane słowniki klientów, towarów, banków itp,
 • system edycji kategorii cenowch - możliwość przypisywania cenników do poszczególnych klientów lub grup klientów,
 • rozliczanie akwizytorów
 • wizualizacja stanów na polach składowych w magazynach,
 • windykacja i raporty dłużników,
 • obsługa cen ewidencyjnych do ustalania rzeczywistych marż
 • kontrola poprawności kont bankowych i ich rejestracja w MF,
 • generacja plików wymiany do najważniejszych programów finansowo księgowych
 • harmonogramy zmian słowników
 • rozliczanie terminali płatniczych,
 • integracja z systemami USP, PM, Emigo
 • generacja plików JPK,
 • pobieranie informacji o kliencie poprzez podanie nipu z internetu,
 • zaawansowana obsługa zamówień, akceptowanie li korygowanie przez branżystę
 • obsługa Dyrektywy tytoniowej
 • wbudowana archiwizacja bazy,
 • obsługa GTU,
 • obsługa kontraktów,
 • obsługa oddziałów firmy, 36 filii, 36 magazynów z możliwością rozszerzenia,
 • Obsługa magazynu wysokiego składowania,


Program serwerowy ScSerwer2

Stanowi dodatek do systemu. Główną rolą serwera jest zapewnienie integralności i automatyzację procesów. Program kontroluje najważniejsze elementy systemu gwarantując bezawaryjną pracę. Program jest całkowicie autonomiczny i nie wymaga jakiejkolwiek obsługi.

Najważniejsze cechy programu:

Zobacz więcej »
 • kontrola stanów magazynowych,
 • automatyczna wysyłka plików PDF,
 • wysyłka plików protokołem FTP,
 • kontrola zadłużenia,
 • kontrola zapłat kontrahenta w oparciu o raporty kasowe,
 • synchronizacja z bazą pomocniczą,
 • wysyłanie raportów o sprzedaży do dostawców,
 • importy i eksporty do innych systemów GM,
 • automatyzacja Dyrektywy tytoniowej