»  v 9.49b Zmiany stawek Vat
2022.01.28

W słowniku towarów dodano pole z poprzednią stawką Vat, w parametrach programu dodano pole 'Data zmiany stawek Vat', wprowadzono zmiany w zakupie

W pole daty zmiany stawek wpisujemy datę od której obowiązuje nowa stawka.

Po wgraniu tej wersji program automatycznie doda do tabeli słownika towarów pole vat_old i uzupełni to pole aktualną stawką Vat
Poniżej przedstawiono proces wymiany stawki Vat podczas dopisywania dokumentu zakupu, którego data sprzedaży jest z okresu sprzed zmiany stawek.
Uwaga!Zmiana stawek następuje tylko do momentu kontynuacji wystawiania dokumentu, w przypadku zaniechania wystawienia, program pozostawi na zamówieniu stawki jakie zostały przydzielone podczas dopisywania towaru do zamówienia. Ponowne wybranie zamówienia i zmiana daty sprzedaży na datę sprzed zmiany stawek uruchomi procedurę wymiany stawek.
Uwaga! Dokumenty DS, rozliczenie następuje wg stawek jakie zostały przydzielone podczas wystawiania dokumentu DS. Dokumenty DS zostały zablokowane w zakupie.


»  w 9.47f Szukanie w sprzedaży 2021.05.19

Po wejściu w szukanie towaru przy sprzedaży przy aktywnym polu typu i zaznaczonym pamiętaniu typu, przy szukaniu następnego towaru wciśnięcie klawisza DEL usuwa zawartość pola TYP i ustawia aktywne pole szukania ogólnego


Dodano cenę sprzedaży netto i brutto do kartotek(wymagane wczytanie domyślnych ramek ).
Dodano kod paskowy do przeglądu dokumentów(wymagane wczytanie domyślnych ramek ).


»  w. 9.47e Blokada storna, resize formatki 2021.05.17

Wprowadzono blokadę storna dla dokumentów. które są w parametrach grup pracowników w polu "blokada wystawiania dokumentu"
Wprowadzono zmianę rozmiarów okna "Informacja o dokumencie"
Zwiększono do 55 ilość znaków szukania towaru w sprzedaży
Uporządkowano kolejność przechodzenia pól przy zakończeniu sprzedaży
W sprzedaży przy wyszukiwaniu kontrahenta jak nie znajdzie w słowniku, to jak dopisujemy nowego następuje przeniesienie nipu do okienka edycji:


»  w 9.47c Forma płatności 2021.05.06

Zmieniono formę płatności przelew na bezgotówkowo


Aby forma była widoczna na dokumencie należy w edycji wydruku zmienić zawartość pola odpowiedzialnego za wydruk. najczęściej występuje tam:
iif(a5p.formapl="T","Przelew","Gotówka")
i wymieniamy na:
iif(a5p.formapl="T","Bezgotówkowo","Gotówka")
lub jeśli chcemy aby była drukowana deklaracja płatności:
dformpl(ASCANl(@dformpl,1,"KOM"),2)


»  w. 9.47b Zakupy od kontrahenta, kartoteki 2021.05.04

Do raportu "Zakupy od kontrahenta" dodano dodatkowy warunek: towary od dostawcy, producenta, sprzedawcy
Poprawiono przepełnienie przy kartotekach w przypadku wejścia w kartoteki z poziomy stanów magazynowych.


»  w. 9.47 Dopisanie nowego towaru w sprzedaży, zakupy kontrahenta, zakup, blokada ceny sprzedaży 2021.04.26

- Dodano dopisywanie nowego towaru w sprzedaży. Opcja dostępna po naciśnięciu klawisza F11 przy wybieraniu towaru. Przy sprzedaży "po indeksie" dopisany towar jest widoczny i możliwy od razu do dopisania pomimo zaznaczenia "bez stanów zerowych" . Przy sprzedaży "po typie" produkt będzie widoczny dopiero po zdjęciu filtra "stan<=0"
- W raporcie "Zakupy kontrahenta" zmieniono domyślny drugi filtr z "Typ" na "Nazwa towaru"
- W zakupie podczas wyboru towaru po kliknięciu na typ towaru lista było za wysoko, poprawiono
- Wprowadzono blokadę ceny sprzedaży. W słowniku towarów można zablokować cenę sprzedaży towaru. W przypadku, gdy cena po upuście jest mniejsza od ceny bazowej, program wymieni cenę sprzedaży na cenę bazową, co zostanie poprzedzone stosownym komunikatem. UWAGA Opcja nie działa w trybie kategorii cenowych


»  w. 9.46z Etykiety zebra/A4, daty w zakupie, edycja towaru w słowniku 2021.04.23

W słowniku towarów ostatnia zaznaczona pozycja nie była uwzględniana w wydruku etykiet, w szczególności jak była tylko jedna pozycja w tabelce, nie można było jej wydrukować. Poprawiono.

Dodano wybieranie dat z kalendarza oraz podświetlono nr faktury, jak istnieje w dokumentach.
W słowniku towarów dodano edycję towaru dostępną z menu kontekstowego.


»  w.9.46y Więcej niż 2 znaki w rozdzielaniu DS, Segregowanie ew. VAT 2021.04.22

Podczas korekty dokumentu z DS przy rozdzielaniu DS nie pozwalał na wpisanie w nowej ilości więcej niż 2 cyfr przed przecinkiem. Poprawiono.

Dodano segregowanie ewidencji VAT po numerze dokumentu

W sprzedaży po kodach paskowych dodano opcję pozwalającą wybór towaru w przypadku gdy różne towary mają te same kody paskowe:


»  w.9.46x Wartość w cenie wybranej w korekcie 2021.04.20

Wartość w cenie wybranej w korekcie została zmieniona na wartość taką, jaka była na dokumencie pierwotnym. W poprzerdnich wersjach przyjmowała wartość zadeklarowaną w dokumencie.

...


»  w. 9.46w - Edycja towaru .N w zakupie i sprzedaży 2021.04.15

Dodano edycję towaru .N (funkcja z CSScana) do zakupu i sprzedaży w Remscan. Opcja dostępna tylko dla pracownika mającego prawa do tej opcji.


»  w. 9.46v - KIlka drobnych zmian i poprawek 2021.04.14

Raport "Zakupy kontrahenta"
W raporcie Zakupy kontrahenta pod prawym klawiszem myszy wprowadzono do menu kontekstowego opcję Edytuj towar
Słownik towarów
W słowniku towarów przy zmianie typu na inny mógł się pojawiać błąd przy aktualizacji tabel pomocniczych. Błąd usunięto.
Szukanie towaru w sprzedaży
Wprowadzono nowe pole do wpisywania typu towaru oraz dwa pola zaznaczane. więcej »

Zaznaczone pole górne powoduje przy aktywacji okienka przejście kursora od razu do prawego pola. Stan zaznaczenia jest pamiętany. Zaznaczone pole dolne powoduje zapamiętanie zawartości lewego pola przy ponownej aktywacji okienka. Pole prawe jest zawsze czyszczone. Lewe pole jest przeznaczone do wpisywania typu, a prawe szuka wg zaznaczonych pól szukania
Pola te są wyświetlane jedynie po zaznaczeniu w parametrach pracownika pola Szukanie zgrubne towaru po typie


»  w. 9.46v - Poprzedni wolny Typ Indeksu 2021.04.12

Oprócz następnego wolnego wprowadzono również poprzedni wolny typ indeksu. Opcja szczególnie użyteczna w przypadku konieczności dodania nowego typu dla towaru o podobnych cechach
Podwójne kliknięcie na wolnym typie (tu na niebiesko np.00203A) spowoduje przepisanie typu do polaTyp


»  Najnowsza wersje RemScan 2021.03.12

Uwaga, aby odebrać pliki musisz mieć przed nazwą strony http//, a nie https//.

Program magazynowy RemScan
EksportDokument.dll
Newtonsoft.Json.dll
inJpk.dll
CsScan.exe
vfp_test.dll
XadesNetLib.dll
TiT.dll
xMobil